aboutus
QC Hồ sơ
Trong những năm qua, chúng tôi tập trung vào ngành công nghiệp bao bì, với đội ngũ dịch vụ bán hàng và thiết kế sản xuất nhiệt tình, chuyên nghiệp và hiệu quả. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi được kiểm tra bằng cách kiểm tra các sản phẩm xuất khẩu và 100% tổng kiểm tra được tiến hành. Chọn bao bì Zeal-X có nghĩa là lựa chọn sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tuyệt vời.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp và sản phẩm đóng gói được cá nhân hóa, từ đó tăng giá trị gia tăng của sản phẩm và tăng cường ảnh hưởng thương hiệu.Zeal-X Packaging là sự lựa chọn hơn 100 thương hiệu cao cấp trên thế giới.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc